972 18 34 00

Microbial ha estat reconeguda pel Ministerio de Agricultura y Alimentación com a empresa elaboradora de kits de diagnòstic en Veterinària

Posted by: General 03 maig 2021 : 0

Salmofast serveix com a mètode alternatiu per al programa nacional de control de Salmonel·losi en granges aviàries.

El Ministeri ha autoritzat també el producte Salmofast com a mètode alternatiu per al programa nacional de control de Salmonel·losi en granges aviàries.

Amb aquest assoliment, Microbial veu ratificada la qualitat dels seus productes i del seu sistema de producció i s’incorpora a un sector on hi són presents multinacionals com bioMerieux, Bio-Rad i Oxoid, amb una oferta de mètodes reconeguts oficialment per a la detecció de Salmonel·la per PCR.

Sobre Salmofast

Salmofast és el nou mètode autoritzat per la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària per a la Detecció de Salmonel·la en el Pla Nacional de control de Salmonel·la en granges avícoles.

Com a avantatge principal, ofereix l’automatització de l’extracció d’ASDN juntament amb la possibilitat de treball high-throughput per a laboratoris d’elevada productivitat.

Salmofast® Microbial és un mètode basat en PCR a temps real que, en mostres de producció primària d’aus, ha demostrat la seva equivalència segons protocol ISO 16.140-2 amb el mètode de referència ISO 6579-1: 2017.

L’objectiu del Pla Nacional és aconseguir una reducció significativa en la prevalença de Salmonel·la en les explotacions de pollastres de carn que es destinin a la comercialització amb destinació sacrifici. Per assolir aquest objectiu s’inclouen mesures de vigilància i control en explotacions d’aplicació en tot el territori nacional.

Microbial ha obtingut l’autorització del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè Salmofast pugui formar part de les eines d’anàlisi admeses en aquest programa.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty