972 18 34 00

3S’TECH

Som una empresa de base tecnològica (EBT) creada a l'entorn de la Universitat de Girona.
Comptem amb els coneixements, la tecnologia i l'equip humà per innovar en matèria de sensors i investigació de patologies de la construcció.
Apliquem anàlisi numèrics i tècniques experimentals per crear eines específiques i avaluar el comportament de les estructures.
En 3S'TECH creem solucions a mida. Això ens permet dotar les empreses amb els recursos per aconseguir un despunti en el seu sector.
Volem aconseguir un major abast de 3S'TECH, que contribueixi al creixement de l'economia nacional i redueixi la bretxa en matèria d'innovació amb els països líders del nostre entorn.
Els nostres valors són la sostenibilitat, seguretat, innovació i productivitat.

PRODUCTES SMART

POSTTESAT INTEL·LIGENT
El projecte PT-SMS ( “Post-Tensioning Stress Measurement System”) se centra en la indústria del posttesat, com a solució SHM a mida, amb l’objectiu de superar als productes existents quant a rendiment, costos, funcionalitat i instal·lació.
El producte supera la majoria de dificultats tècniques, permetent una fàcil instal·lació, mesurament precís de forces dins del formigó (en lloc de externa, com ocorre amb la competència), transferència sense fil de dades, potent anàlisi d’aquests (Dashboard), i al mateix temps, és una solució rendible que també crea valor durant el cicle complet de la infraestructura: des de la seva construcció a la posada en marxa i explotació.

PT-SMS aprofita la recuperació econòmica i enforteix les empreses europees del sector a nivell mundial.

PLATAFORMA
La plataforma cloud presta assistència i centralitza el seguiment de les estructures, amb proveïdors de dades de sensors (tant propis com externs).
El Dashboard presta un seguiment continu de la salut estructural dels projectes en real-time, tant en fases d’obra com en estructures i edificis ja existents.
Amb l’avançada implementació d’algoritmes d’anàlisi, basats en tècniques de predictive modelling, Statistical Pattern Recognition i Intel·ligència Artificial, 3S’TECH ofereix una poderosa eina en línia que permet controlar i monitoritzar de manera passiva la salut estructural dels actius crítics.

R+D+I
3S’TECH té com a objectiu comercialitzar noves solucions per a la monitorització de la salut estructural (Structural Health Monitoring; SHM) en el món de l’edificació i de les estructures, evitant catàstrofes com la succeïda recentment al pont de Gènova, que va acabar amb la vida de 43 persones.

Afegit al nombre de pèrdues humanes, els ensorraments produïts per errors estructurals suposen enormes conseqüències econòmiques per als governs, empreses de construcció i altres parts implicades, a més de demandes judicials, reparacions estructurals o reedificació.

El paper de 3S’TECH es tradueix en estructures civils més segures, reduint els costos de manteniment i explotació de la infraestructura al llarg de tota la seva vida útil.ÀREES D'EXPERIÈNCIA

SOLUCIONS A MIDA
Moltes vegades no hi ha un procediment o sensor amb cert fi, però això no ens limita a aconseguir-ho.

En col·laboració amb AMADE, EXIT i altres empreses del sector desenvolupem línies de productes de base sensòrica inicialment com a eina de suport, per després convertir en una línia de negoci amb entitat pròpia.

ANÀLISI ESTRUCTURAL
Cal conèixer el comportament d’un material davant càrregues, radiacions, elements i altres condicions; podem aclarir incògnites de forma experimental i en un entorn controlat abans de procedir a la seva utilització.

3S’TECH ha aplicat amb èxit aquestes tècniques, in situ o en condicions de laboratori, a problemes tan diversos com la caracterització de formigons nous i preexistents, el comportament de connexió entre materials sotmesos a fatiga, la quantificació d’esforços en estructures en ús, etc.

MONITORITZACIÓ
Qualsevol actuació pot ser auditada en temps real, permetent anticipar-se als problemes i prendre la decisió més adequada en cada moment. Aquí és on l’ús de sensors completa i quantifica de forma eficient les observacions efectuades pels tècnics.

3S’TECH aporta la seva experiència i recursos al disseny, desenvolupament i instal·lació de sistemes de seguiment en temps real del comportament mecànic d’elements estructurals. Això permet controlar l’evolució dels esforços i deformacions, reduir la incertesa del comportament i preservar, d’aquesta manera, la seguretat de les persones i la integritat física de les estructures i equipaments.

PROTOTIPAT INDUSTRIAL
Un mercat cada vegada més exigent demanda elements de la construcció amb uns estàndards de qualitat elevats. El cost econòmic de la producció, la durabilitat, la resposta a ambients agressius o el comportament enfront d’efectes dinàmics i / o la fatiga a llarg terme, han passat a ser qüestions de cabdal importància.

En 3S’TECH perseguim aquesta excel·lència aplicant tècniques d’identificació, optimització i reenginyeria en l’anàlisi dels prototips; això ens assegura la fiabilitat, viabilitat i competitivitat del producte final.

PATOLOGIES ESTRUCTURALS
L’enginyeria forense en els camps de la construcció i enginyeria civil ajuda a determinar les possibles causes d’un accident o fallada en una estructura, i avalua el seu comportament en un futur, sobretot si es produeix una afectació en termes legals.

La investigació de patologies estructurals requereix àmplia experiència en la seva auscultació. Quan apareix una patologia en una estructura, l’ús de tècniques numèriques i experimentals, juntament amb els nostres sistemes d’instrumentació, ens permetrà estudiar les causes i conseqüències.

PROTOTYPING4 (Marseille) I MOLT MÉS ...
Proves de càrrega, recerca de patologies, gats plànols, ús de càmera termogràfica … Tenim experiència en molts tipus d’intervencions.

Contacti’ns amb el seu problema i li oferirem la solució.


Telèfon: 972 183 210

Edifici:  Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta B - Taller 4)
(17003 Girona)

info@3stech.eu
www.3stech.eu
News
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty