972 18 34 00

Meibit Tech Solutions, SL


MEIBIT és una empresa tecnològica especialitzada en solucions per la identificació de persones, vehicles i objectes, mitjançant diferents tecnologies de hardware i software.

Som experts en sistemes basats en identificació per radiofreqüència (RFID, NFC) amb nombroses experiències en solucions amb sistemes passius o actius per identificació i automatització electrònica de processos productius, entorns de seguretat, traçabilitat i integracions per identificació única en entorns corporatius o docents.

Proporcionem servei claus en ma per tots els projectes amb suport tècnic i manteniment complert dels sistemes adaptat a les necessitats de cada instal·lació.

Meibit desenvolupa projectes integrals a mida i amb valor afegit però també disposa de solucions estàndards per les necessitats més habituals de les empreses i entorns públics i privats.

Solucions
 • Gestió laboral


 • Solució innovadora per gestió de presencia que implementa un conjunt de components lògics que permeten l’adaptació a les necessitats del client, ofereixen una gran robustesa i proporcionen un nivell molt elevat de seguretat.
  Diferents dispositius pel control laboral segons entorns, requeriments o sistemes d’identificació.
  L’accés de clients és totalment multiusuari i permet configuració de permisos per limitar, segons convingui, l’accés a les dades.

 • Control d’accessos

 • Solucions integrals per a tot tipus d’instal·lacions amb lectors adaptats a totes les necessitats funcionals (Exteriors, interiors, per vehicles, bústies, Intèrfons…)

  Gestió amb plataforma 100% web amb característiques de seguretat i gestió remota dels accessos.

  Projectes clau en mà per aportar una seguretat amable i amb personalització a torns, passadissos i molinets.

 • Gestió de Visites

 • Sistema de gestió de visites integrat amb elements que automatitzen i agilitzen els processos com són escàner de documentacions, lectors de targes o bústies de recollida.

  L’aplicació de visites es troba vinculada amb el software d’accessos i això permet assignar perfils de permisos als accessos configurats, fer us de targes del sistema i programar o crear una visita a un usuari de l’empresa.

 • Control de vehicles

 • Gestió d’aparcaments i control de moviments de vehicles en recintes i zones de transit.

  Solucions complertes per la identificació i permís d’accés de turismes o camions mitjançant lectors de targetes, tags actius, intèrfons o lectors de matricules.

  Sistemes integrals per la gestió d’aparcaments privats o compartits amb generació de tiquets per visites, màquines de pagament o saldos en targetes.

 • Login

 • Sistema d’accés a l’equip informàtic o xarxa corporativa sense necessitat de recordar complexes contrasenyes i garantint l’autenticació d’identitat de l’usuari.

  Permet treballar amb un gran nombre de proveïdors de certificats digitals i mecanismes de seguretat contrastats com a empremtes dactilars o targetes intel·ligents (SmartCards, Contactless, DNIe) perquè els usuaris accedeixin de forma totalment segura a la seva xarxa corporativa, simplement introduint la seva targeta i el seu nombre de seguretat personal (PIN)

 • Solucions a mida

 • Meibit disposa d’una àmplia experiència en integracions i un gran ventall de solucions a mida que poden ajudar a la seva empresa a augmentar la seguretat, automatitzar processos o personalitzar solucions pel seu entorn.

  Localització i seguiment de treballadors
  Solucions de pagament (Vending, Restauració, multifuncionals, taquilles…)
  Seguretat de persones (Gestió d’errants, àrees perilloses…)
  Control d’inventaris o traçabilitat d’actius.
Projectes - Identificació de persones
 • Vending


 • Solució de prepagament i pagament amb saldo centralitzat en maquines de vending, cafeteries o restaurants mitjançant la utilització de la targeta de proximitat.

  El sistema possibilita donar incentius o realitzar promocions i ofereix la gestió dels saldos amb passarel·les de transaccions amb el proveïdor habitual mitjançant pagament per TPV, datàfons o màquines vending.


 • Restauració

 • La gestió integrada a un mateix entorn permet establir el comportament de treball o pagament per cada persona, identificar-lo als sistemes de pagament i visualitzar els seus consums mitjançant la seva fitxa personal. Possibilitat de crear perfils de descomptes, configurar del mode de pagament personal segons saldo amb precàrrega o amb sistemes de crèdit, consultar consums, tiquets i detalls per usuari des de la seva fitxa de treball.


 • Gestió de presencia

 • Solució per gestionar la presència que hi ha en diferents edificis, recintes o tota l’empresa. Permet monitoritzar qui entra o surt de cada recinte i activar notificacions d’avisos a encarregats. El sistema disposa d’un llistat d’emergència (d’impressió ràpida i directa) on es reflecteixen totes les persones que es troben presents a les instal·lacions (per departaments o ubicacions) en un moment determinat.


 • Control d’accés a la Biblioteca

 • Solució per la gestió d’accés de tota la comunitat universitària que porti carnets amb qualsevol tecnologia d’identificació. El sistema es basa en mobles tipus porta batent o portella que es troben equipats amb lectors RFID, de codis de barres o de banda magnètica per a l’accés de la resta d’usuaris de la xarxa de biblioteques de Catalunya. El sistema permet la integració amb les alarmes antirobatori de llibres amb bloqueig automàtic de les portes.


 • Taquilles

 • Possibilitat de gestió de les taquilles / guarda-roba del les diferents seus, escoles, institucions amb la mateixa acreditació (targeta) incrementant l’eficiència en la gestió de taquilles lliures o fixes i estalviant en manteniments i seguretat. Funcionament opcional Centralitzat (cablejades per a la seva gestió) o Autònomes (sense cablejat i amb bateries)


 • Multifuncionals

 • Utilització de la targeta de proximitat per al pagament o l’ús en fotocopiadores i impressores amb gestió dels saldos i control de consums de paper per persona i/o centres de cost. Major comoditat per a l’usuari, consum més eficient i protecció de treballs confidencials
Projectes - Identificació d'objectes

 • Localització i traçabilitat d’actius

 • Sistema que permet tenir localitzat en tot moment els actius/material de la empresa, societat, hospital, centre sanitari, centre docent…El sistema permet la detecció dels actius/material en uns punts determinats i fer la seva gestió de localització, traçabilitat i alertes mitjançant una aplicació de programari específica.


 • Logística

 • Gracies a la identificació per radiofreqüència s’estableixen consignes per evitar errors de manipulació, automatització d’estocs o verificació de productes i es donen punts de traçabilitat que alimenten tota la cadena de subministrament, emmagatzemament i venta.


 • Control de la producció

 • Control de rendiments de l’ineas de treball y automatització de processos productius amb registre automàtic de productivitat, operaris vinculats a una partida, selecció del flux de productes en cadenes de distribució…


 • Inventari

 • Sistema per la gestió dels inventaris mitjançant tecnologia RFID que permet identificar i assegurar la presència d’una eina, objecte, mobiliari… gràcies a la lectura del seu identificador i l’automatització dels inventaris teòrics i reals per sales, magatzems o edificis.


 • Automatització d’edificis

 • L’automatització permet realitzar una gestió més eficient de l’edifici permetent reduir el consum d’energia i repercutint en un estalvi econòmic per a l’empresa. Podem utilitzar la presència de les persones per fer-los encara més eficients amb automatització de processos que permeten disposar de dades de la instal·lació en temps real i fer-les visibles segons es requereixi.
Telèfon: 972183489

Persona de contacte: Miquel Angel Cordón Pajuelo

Edifici: Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A i B- Despatx 12 - 13)
(17003 Girona)

macordon@meibit.com
www.meibit.com
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty