972 18 34 00

Aquesta col·laboració ha permès a l’ACA entendre millor les causes de la contaminació

El nou cas d’èxit de la plataforma CERCA Ginys ens porta a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i a lInstitut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua. L’ACA té el repte de garantir l’ús sostenible dels recursos hídrics al país i de gestionar aquest bé comú en un marc especialment complex actualment.

Per identificar determinats compostos químics, l’ACA col·labora amb l’ICRA, que ofereix un servei integral en matèria d’anàlisi de contaminants en aigües, sobretot a través dels Serveis Científics i Tècnics i, en concret, de la Unitat d’Espectrometria de Masses.

Aquesta col·laboració ha permès a l’ACA entendre millor les causes de la contaminació, arribar a nivells de detecció que fins ara no podien assolir i aplicar mesures de control per solucionar el problema i oferir una millor gestió de l’aigua. A més, la col·laboració amb un centre de recerca com l’ICRA els ha permès accedir a informació avantguardista i de molt valor.

Sobre CERCAGINYS

CERCAGINYS és la plataforma d’accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA. El web, que justament s’ha fet públic aquest setembre, recull 198 plataformes classificades per categories i per acreditacions de qualitat.

La iniciativa vol optimitzar l’accés a aquestes instal·lacions per a tota la comunitat científica i tecnològica, i, molt especialment, vol evidenciar la possibilitat que el sector privat empresarial i industrial també en faci ús, i accedeixi, així mateix, als serveis de personal tècnic altament qualificat.

La proposta forma part d’un projecte més ampli, vinculat al Pla d’acció d’infraestructures finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la I-CERCA. L’acord amb el Ministeri reconeix l’existència d’un sistema de centres a Catalunya i obre la porta a la futura creació d’una infraestructura cietíficotècnica singular (ICTS) virtual.

A més del portal, el projecte desenvolupa un protocol de funcionament que inclou tarifes CERCA, destina bona part del pressupost a la reparació i el manteniment d’equipaments i ofereix formació específica en gestió de qualitat, acreditacions, gestió de dades obertes i OpenData.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty