972 18 34 00

Dipsalut controla substàncies radioactives en aigua potable 82 pobles

Posted by: General 09 març 2020 : 0

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el Dipsalut, ha

Aquests controls volen determinar els nivells de radioactivitat artificial i natura

començat a realitzar analítiques per mesurar la radioactivitat a l’aigua de la xarxa de 82 municipis de la província, en el marc de el Programa de Suport a la Gestió Municipal Directa dels proveïments d’Aigua de Consum Humà.

Aquests controls volen determinar els nivells de radioactivitat artificial (la que té a veure amb la proximitat de centrals nuclears) i natural (la qual es troba en certs elements de la geologia d’un territori, que contenen isòtops que poden contaminar les aigües).

Es tracta de garantir que l’aigua és segura per a la salut, tenint en compte

que el cos tolera perfectament dosis baixes de radiació, però no quan les concentracions són altes o l’exposició és continuada.

El Dipsalut ha introduït recentment la mesura de la radioactivitat en els controls analítics de l’aigua que realitza per als 82 municipis gironins que gestionen directament els seus sistemes d’abastament.

A més de l’aigua de boca, també es prenen mostres de tots els pous i altres proveïments de la xarxa per saber exactament d’on prové l’activitat radioactiva, i tota la informació es comunica perquè les autoritats sanitàries puguin avaluar el risc que representa per a la salut i prendre les mesures oportunes.

Inicialment la demarcació de Girona no es considera de risc pel que fa a la radioactivitat perquè no té centrals nuclears i tampoc grans formacions geològiques que alliberin substàncies radioactives.

No obstant això, hi ha zones que, per les seves característiques geològiques, podrien arribar a presentar certs nivells de contaminació per radó i altres elements radioactius naturals i tampoc es pot descartar totalment la radioactivitat artificial, per la relativa proximitat amb centrals nuclears d’altres zones.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty