Parc Científic i Tecnologic Universitat de Girona
972 18 34 00

TOTHOMweb rep la primera acreditació per a l’avaluació de l’accessibilitat de pàgines web i apps

Publicat per: General 29 maig 2023 Comentaris: 0

L’Entitat Nacional d’Accreditació (ENAC) ha concedit a TOTHOMweb i a Métodos y Tecnología de Sistemas y Procesos (MTP) les primeres acreditacions per a l’avaluació de l’accessibilitat de pàgines web i apps, en el marc de què s’estableix en el Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. A més, l’empresa ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, TOTHOMweb ha rebut l’acreditació ENAC en l’àmbit de les aplicacions per a dispositius mòbils.

El Reial Decret 1112/2018 requereix que tots els llocs web i aplicacions mòbils de l’Administració Pública o que rebin finançament públic compleixin uns requisits mínims d’accessibilitat i exigeix a les entitats obligades que realitzin revisions del compliment dels requisits d’accessibilitat, en la fase de disseny, construcció, manteniment i en les actualitzacions. No obstant això, el propi Reial

TOTHOMweb rep la acreditació per a l’avaluació de l’accessibilitat de pàgines web i apps

decret dona la possibilitat a les entitats obligades que aquesta revisió pugui ser realitzada també per una entitat externa que estigui acreditada per ENAC. Amb aquestes dues primeres acreditacions, les entitats obligades ja poden acollir-se a aquesta possibilitat i encarregar les seves revisions a entitats acreditades per ENAC.

Aquesta acreditació és un exemple del suport tècnic i la col·laboració d’ENAC amb les administracions públiques, ja que el document que estableix els criteris i el procés d’acreditació específic per a aquest tipus d’acreditació ha estat elaborat amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MAETD), que és l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d’informes davant la Comissió Europea sobre l’estat de situació respecte a la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d’accessibilitat.

A més, aquest reial decret és un exemple de l’ús de l’acreditació com a eina al servei de l’Administració per aconseguir els seus objectius en matèria de polítiques públiques, ja que estableix que les entitats obligades a avaluar l’accessibilitat de les seves pàgines web i aplicacions per a dispositius mòbils podran certificar el compliment dels requisits del reial decret mitjançant una entitat la competència tècnica de la qual hagi estat reconeguda formalment per l’Entitat Nacional d’Accreditació (ENAC).

La confiança en l’acreditació d’ENAC és que és una eina per poder identificar les entitats que han demostrat ser tècnicament independents i fiables, que disposen dels recursos materials i humans necessaris, i, per descomptat, que estan sotmeses a controls interns estrictes i externs per assegurar la veracitat i el valor dels seus certificats.

Publicacions relacionades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty