972 18 34 00

El Catalan Water Partnership lidera els projectes SmartLand y SatWater

Posted by: General 25 abr. 2023 : 0

Els projectes busquen maximitzar la disponibilitat de les masses d’aigua superficials i subterrànies

En l’actual context de sequera, maximitzar la disponibilitat de les masses d’aigua superficials i subterrànies, tant en qualitat com en quantitat, és una responsabilitat, a més de ser un objectiu estratègic a mitjà i llarg termini. Per això, el Catalan Water Partnership, en línia amb les seves línies d’activitat relacionades amb els eixos de suport al canvi estratègic, a l’impuls d’activitats d’R+D i al foment de la digitalització, actualment lidera dos projectes alineats amb aquests eixos per donar resposta a les noves necessitats que, encara que són generades per la situació de sequera actual, es preveu que siguin cada vegada més recurrents en el futur. Es tracta dels projectes SmartLand i SatWater, tots dos finançats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Mincotur) a través de fons Next Generation en el marc del PRTR en la segona convocatòria del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de 2022.

 

El projecte SmartLand té com a objectiu aportar solucions a la problemàtica de la gestió òptima i la bona governança de l’ús de l’aigua entre els diferents usuaris a conques fluvials. L’objectiu principal és l’obtenció d’una eina de gestió i interpretació de dades que permeti obtenir informació útil a partir de dades d’origen divers (explotació agrícola, consums industrials, dades meteorològiques, indicadors ecològics o informació hidrogeològica). La utilització d’aquesta eina permetrà optimitzar la presa de decisions per tal de fer una distribució adequada dels drets d’ús de l’aigua i assegurar la preservació del recurs per al futur.

El projecte SatWater busca explotar el coneixement generat per les imatges de satèl·lits per desenvolupar una eina innovadora que permeti incrementar el coneixement sobre la qualitat de les masses d’aigua, per preveure el seu comportament i paràmetres indicadors de l’estat d’aquesta. El projecte combina models avançats de tractament d’imatges per satèl·lit, dades de qualitat i dades meteorològiques i la interpretació de les diferents tipologies de dades mitjançant algoritmes, per permetre un control predictiu per a tot el sistema d’abastament d’aigua potable, des de la gestió a la captació, el tractament o la xarxa de distribució.

SatWater i SmartLand són només dos exemples de com les tecnologies i eines digitals poden ser aplicades per donar resposta als reptes de l’escassetat d’aigua. L’aposta contínua per l’R+D ha de servir per garantir la disponibilitat de noves solucions per donar respostes concretes i innovadores als persistents i creixents.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty