972 18 34 00

El Catalan Water Partnership coordina el projecte “atmosphAIr” que cerca predir i mitigar les emissions

Posted by: General 11 febr. 2023 : 0
El projecte “atmosphAIr” cerca predir i mitigar les emissions, tant de gasos odorífers com de gasos amb efecte d’hivernacle, en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals.
La investigació té una durada de 10 mesos i juntament amb el Grup DAM hi participa un consorci integrat per la Catalan Water Partnership, ACSA, Obres i Infraestructures, SAU (Grup Sorigué), BGEO OPEN GIS S.L., AERIS Tecnologies Ambientals S.L. i SPIN S.A.
L’aposta per noves tecnologies permet al Grup DAM adaptar-se a les necessitats contínues del sector de l’aigua. Sota aquesta premissa, Lidia Saúco i Lara Terrén, des del departament de Qualitat de l’Aire i en col·laboració amb el departament d’Innovació, desenvolupen el projecte “atmosphAIr” per avançar cap a la neutralitat climàtica a l’EDAR mitjançant eines d’intel·ligència artificial i Machine Learning.

Representació gràfica dels objectius del projecte

La investigació, coordinada per la Catalan Water Partnership (CWP), cerca predir i mitigar les emissions tant de gasos odorífers com de gasos d’efecte hivernacle en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals.
“Les males olors produïdes per les EDAR s’han erigit en una preocupació creixent a les ciutats i localitats que allotgen aquestes instal·lacions, sent considerades pels ciutadans la principal causa de la percepció de la contaminació, juntament amb la pols i el soroll”, assenyalen des de DAM.
Aquest projecte se suma a l’aposta del Grup DAM per dur a terme investigacions enfocades a millorar la sostenibilitat ambiental a les plantes de tractament d’aigües residuals, mitjançant noves línies de recerca sobre el paper de les EDAR a l’auge de nous vectors energètics com és el cas de l’hidrogen verd, biogàs o biohidrogen.
Concretament, a l’estudi estan implicats tècnics de DAM pertanyents als departaments de Qualitat de l’Aire, R+D+I, Simulació i Transformació Digital i personal de l’EDAR de Torredembara. A més, també hi participa un consorci integrat per la mateixa CWP, ACSA, Obres i Infraestructures, SAU (Grup Sorigué), BGEO OPEN GIS S.L, AERIS Tecnologies Ambientals S.L. i SPIN S.A.
La importància d’actuar a les instal·lacions de depuració d’aigües L’estudi parteix de la realitat que les plantes de tractament d’aigües residuals són una font antropogènica considerable d’emissions de gasos odorífers, com ara els compostos orgànics volàtils (COVs), el sulfur d’hidrogen (H2S) i l’amoníac (NH3), així com de gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2O).
Per tant, la predicció d’emissió i l’optimització posterior dels processos implicats en la generació d’aquests gasos, mitjançant l’ús de les noves tecnologies de digitalització, pot suposar un salt de qualitat per solucionar aquest problema històric.
El N2O pot representar fins a un 80% de l’empremta de carboni d’una EDAR, per la qual cosa el projecte se centrarà principalment en la predicció i la minimització d’aquest gas amb eines d’intel·ligència artificial. Addicionalment, cal també predir i optimitzar els processos implicats en la gestió de gasos odorífers, el consum energètic dels quals pot arribar a suposar en plantes de grans dimensions, fins a un 15-20% del consum d’una EDAR”, expliquen els participants al projecte .
Les tecnologies que es desenvolupin al projecte es testejaran a l’EDAR de Torredembarra (Tarragona), dissenyada per a una població de 92.000 habitants equivalents i que gestiona el Grup DAM al costat de Sorigué
“La investigació representarà un impacte positiu, tant en l’àmbit econòmic com mediambiental, en facilitar la implementació de tecnologies digitals per a la promoció de l’eficiència i competitivitat al sector de l’aigua”, destaquen des de l’empresa valenciana.
Finalment, cal recordar que AtmosphAIr (AEI-010500-2022B-8) ha estat cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la segona convocatòria d’AEIs del 2022 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty