972 18 34 00

Un projecte amb segell gironí per potenciar l’aigua regenerada

Posted by: General 10 juny 2020 : 0

Un projecte d’investigació en el qual participen entitats gironines servirà per potenciar i consolidar l’ús d’aigua regenerada a Catalunya, per tal que es pugui utilitzar per a usos que actualment es fan amb aigua potable. La iniciativa tindrà tres proves pilot, que es faran a Lloret de Mar, Tossa i Sant Joan Despí.

Cada any, a Catalunya es reutilitzen més de 30 hm3 d’aigua procedents de l’aplicació de tractaments avançats a l’aigua depurada. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveu triplicar aquesta xifra durant els propers anys, amb l’objectiu d’incrementar l’ús d’aigua regenerada i fer-la servir per a activitats que actualment es fan amb aigua potable.

En aquest context ha nascut el projecte Suggereix, una iniciativa catalana

Vista aèria de la depuradora de Tossa de Mar

de la qual formen part el Catalan Water Partnership, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua -ambdós amb seu a Girona-, el Centre Tecnològic Eurecat, el Centre Tecnològic Cetaqua i la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva voluntat és donar resposta a diversos interrogants sobre la gestió de l’aigua regenerada, com la identificació i adaptació de les metodologies d’anàlisi de risc per a la salut humana, el rendiment, l’impacte ambiental i els costos de les principals tecnologies per a la regeneració d’aigües rseiduals. A més, també farà un seguiment de determinats contaminants. D’aquesta manera, el projecte preveu desenvolupar metologies que facilitin la presa de decisions a l’hora de gestionar conaminants orgànics traça i microbiològics en esquemes de reutilització, tot analitzant la legislació sobre aigua regenerada tant a nivell nacional com internacional. El pressupost del projecte ascendeix a 321.727 euros, un 77% dels quals estan finançats per l’ACA.

Per tal de poder complir amb els seus objectius, el projecte Suggereix durà a terme tres proves pilot a Tossa, Lloret i Sant Joan Despí. A Tossa, aprofitant les tasques que ja es van dur a terme durant el projecte NextGen, de promoció de la circularitat en l’ús de l’aigua, es pretén revalidar alguns dels usos actuals de l’aigua regenerada, com per exemple el reg de jardins públics. A més, també es validaran usos futurs considerant el tractament amb tecnologia de membrana.

Pel que fa a Lloret, es validaran els usos de l’aigua regenerada a les instal·lacions d’un hotel de gran envergadura vinculat al projecte CLEaN-TOUR, l’Hotel Samba. La implementació de la guia es farà al sistema descentralitzat de les aigües grises de l’hotel, i consistirà en un bioreactor de membrana osmòtic i un sistema hidropònic amb plantes comestibles.

Finalment, a l’àrea metropolitana de Barcelona, la validació es farà a la potabilitzadora de Sant Joan Desí, on es preveuen estudiar dues implementacions de l’aigua per a un ús potable indirecte i per a una reutilització indirecta per a convertir-la en aigua de consum després d’haver-la sotmès a un tractament complert.

FONT: DiarideGirona

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty