972 18 34 00

AB-Aucatel Inspección y Control, S.L.U.

AUCATEL, Entitat Col·laboradora de l'Administració, és una Entitat d'Inspecció, Organisme de Control Autoritzat i Organisme de Certificació de Producte, acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC)


Els serveis oferts per AUCATEL estan acreditats en les normes internacionals de qualitat UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, la norma d'inspecció UNE-EN ISO 17020, la norma de Certificació de Producte UNE-EN ISO 17065 els àmbits d'actuació següents:


 


Llicències Urbanístiques

  • Gestió de llicències urbanístiques d’obres i activitats.

  • Certificats de Conformitat de Llicències Urbanístiques i Declaracions Responsables.


Seguretat Industrial

  • Instal·lacions subjectes a reglamentació específica.

  • Inspecció d’instal·lacions de seguretat industrial (BT, AT, ASC, PCI, EP,…).


Certificació de Producte

  • Organisme de Certificació

  • Certificació de Producte Agroalimentari, Qualitat d’ambients interiors


Suport a la Inspecció

  • Assajos Mediambientals

  • Vectors Ambientals


Telèfon: 972 932 374

Persona de contacte:

Edifici:  Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15 (Porta A - Despatx 9)
(17003 Girona)

girona@aucatel.com
www.aucatel.com
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty