972 18 34 00

DAM i CWP investigaran el potencial de la intel·ligència artificial per al control d’emissions a les EDAR

Posted by: General 22 des. 2023 : 0

Un consorci en què participen els departaments de Qualitat de l’Aire i d’R+D+I del Grup DAM, juntament amb el Catalan Water Partnership (CWP), que actua com a líder, Sorigué (ACSA Obres i Infraestructures), BGeo Open GIS, Aeris Tecnologies Ambientals i Spin, desenvolupa el projecte AtmosphAIr 2.0, que investiga el potencial de la intel·ligència artificial per al control d’emissions a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).

El potencial de les eines d’intel·ligència artificial al sector de l’aigua és enorme, per la qual cosa cal continuar investigant per implementar solucions tecnològiques en àmbits relacionats amb la qualitat de l’aire i la detecció d’emissions odoríferes a les plantes de tractament d’aigües residuals. Sota aquesta premissa es desenvolupa el projecte AtmosphAIr 2.0.

L’objectiu és millorar la predicció de la generació i l’emissió de contaminants atmosfèrics.

El projecte, cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Mincotur) a la convocatòria d’AEIs del 2023 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, suposa la continuació del projecte atmosphAIr 1.0, finalitzat el mes d’abril passat, i compta amb una durada de 12 mesos.

Durant aquest període, s’empraran eines d’intel·ligència artificial (IA) amb l’objectiu de millorar la predicció de la generació i l’emissió de contaminants atmosfèrics, com els gasos odorífers i gasos d’efecte hivernacle, a les xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals . A més, es durà a terme un estudi per avaluar el potencial impacte a l’entorn mitjançant eines avançades de modelatge de dispersió d’emissions. Això permetrà conèixer les variables meteorològiques més significatives, les quals seran integrades a la futura plataforma digital com a components clau dels indicadors d’alertes primerenques. “

A AtmosphAIr 2.0 ampliarem la informació i el coneixement per a diferents condicions d’operació amb l’objectiu de desenvolupar una futura plataforma digital resilient que es testejarà a les EDAR de Torredembarra i Montornés, casos d’estudi del projecte”, expliquen els socis del projecte. De fet, es pretén no només poder establir els punts de les EDAR i col·lectors on es generen aquests gasos, sinó poder predir la seva formació mitjançant eines digitals. “L’objectiu final és dissenyar estratègies de minimització i dur a terme actuacions a les plantes de sanejament que redueixin aquestes emissions i converteixen els efluents, considerats com a residus, en matèries primeres del mateix procés de tractament d’olors seguint un model d’economia circular”, indiquen des de la investigació.

Impacte positiu del projecte

El projecte representarà un impacte positiu, tant econòmic com mediambiental, aportant valor a la cadena de valor del sector de l’aigua, ja que persegueix obtenir més coneixement en l’origen i la generació d’aquests contaminants odorífers, com en els processos involucrats en el sanejament aigües residuals. “L’òxid nitrós (N2O) pot representar fins a un 80% de la petjada de carboni d’una EDAR. A més, el consum energètic dels processos implicats en la gestió de gasos odorífers pot arribar a suposar en plantes grans, fins a un 15-20% del consum d’una EDAR”, afirmen des del consorci.

Per tot això, els socis ressalten que el projecte ajudarà a contribuir a la mitigació del canvi climàtic, avançar en la transició cap a una economia circular i millorar la prevenció i el control de la contaminació. “L’objectiu final és reduir les seves emissions i contribuir a millorar la qualitat de l’aire, evitant efectes adversos en la salut i el benestar no només dels treballadors i població en general, sinó també en el medi ambient”, conclouen els socis.

Altres entrades

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty