972 18 34 00
Posted by: General 13 des. 2023 : 0

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) i el Bàsquet Girona han anunciat els primers resultats de la seva col·laboració amb l’objectiu de implementar accions de millora de sostenibilitat i aplicar tecnologies innovadores en l’àmbit de la gestió i aprofitament local de l’aigua i els recursos associats.

En aquest context, el darrer juny es van presentar els primers resultats d’aquesta col·laboració, que es reflecteixen en l’estudi titulat “Estudi dels consums d’aigua i energia en el pavelló municipal de Fontajau, Girona”. Aquest treball se centra en l’anàlisi de la sostenibilitat al Pavelló Municipal de Fontajau, a Girona, amb especial atenció als consums d’aigua i electricitat, i ha comptat amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

L’objectiu de la recerca feta entre la col·laboració del Bàsquet Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) és la millora de la sostenibilitat

L’estudi s’ha realitzat a dues escales diferents. D’una banda, s’ha realitzat una anàlisi més general que ha permès observar l’evolució del consum al llarg dels anys. D’altra banda, s’ha dut a terme una anàlisi més detallada per analitzar els consums d’aigua i energia en cada hora, proporcionant així una visió completa de l’ús d’aquests recursos en el pavelló.

Com a resultat d’aquest anàlisi, s’han formulat diverses recomanacions per millorar la gestió sostenible de les instal·lacions. Aquests suggeriments tenen en compte tant els aspectes econòmics com els beneficis en termes d’estalvi d’aigua. L’Ajuntament de Girona ja està aplicant de manera habitual  algunes de les recomanacions que s’indiquen en l’estudi, que serveix també per assenyalar millores potencials en aquesta instal·lació emblemàtica de la ciutat.

Aquest treball conjunt de l’ICRA-CERCA i el Bàsquet Girona destaca l’interès i l’aposta per la sostenibilitat i la utilització eficient dels recursos en el pavelló municipal de Fontajau, Girona. Amb aquesta col·laboració, es busca contribuir a la preservació del medi ambient i promoure un ús responsable de l’aigua i l’energia en l’àmbit local. Això marca només el principi d’una sèrie d’iniciatives conjuntes que tenen com a objectiu la promoció de la sostenibilitat i l’eficiència en el consum d’aigua i energia.

El treball de recerca inclou també la realització d’un inventari, el control i diagnosis de l’aigua que gasta l’equipament, així com les possibilitats de millora. A més l’Institut implementarà la seva eina, Innowat, una tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu R3water, que permet tenir un control de la despesa energètica de les instal·lacions i que ja ha aplicat en estacions depuradores d’aigües residuals i en diversos equipaments municipals, per reduir-ne els costos.

L’ICRA-CERCA i el Bàsquet Girona estan compromesos a continuar treballant junts per implementar les recomanacions derivades d’aquest estudi i promoure la consciència ambiental a través d’accions concretes.

Posted by: General 05 des. 2023 : 0 Tags: , ,

El 29 de novembre passat el Ministeri d’Indústria i Turisme va publicar la resolució definitiva de la convocatòria del Programa de Suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) d’aquest any, on dels 10 projectes presentats, el Catalan Water Partnership ha rebut l’aprovació de 8, sent 6 liderats pel mateix CWP.

El Catalan Water Partnership ha rebut l’aprovació de 8, sent 6 liderats pel propi CWP.

Tots aquests projectes tenen en comú l’aplicació de les tecnologies digitals per fer front a diferents reptes del sector. Alguns d’aquests reptes són per a la millora del procés de tractament com SurVue, que té com a objectiu utilitzar la intel·ligència artificial per disminuir la formació d’escumes en bioreactors i decantadors d’EDAR o AtmosphAIr 2.0, la segona fase del projecte amb el mateix nom. L’objectiu és monitorar i disminuir l’emissió en depuradores de gasos odorífers i causants d’efecte hivernacle. En aquesta convocatòria, la digitalització al sector de l’aigua també actua com a palanca per millorar l’ús i la gestió del cicle de l’aigua en usuaris finals com poden ser el sector turístic o cosmètic. Dos dels projectes d’AEI del CWP en aquesta línia són el projecte de segona fase SmartH2Otel 2.0, que fomenta l’estalvi i la reutilització a hotels, i el projecte Cosme Water Footprint per fomentar l’ús eficient i el control a empreses cosmètiques. Altres sectors on es desenvolupen els projectes d’AEI del CWP són el sector carni, a través del projecte VisceraCutting liderat pel cluster INNOVACC i l’industrial a través del projecte SAGIC, liderat pel Clúster Digital de Catalunya. Els dos projectes restants de la convocatòria d’AEI del 2023 són el ReWaT, que té per objectiu desenvolupar una eina de suport al disseny i la implementació de xarxes urbanes d’aigua regenerada, i el projecte de segona fase SatWater 2.0, que desenvolupa un sistema de predicció dels esdeveniments de pèrdua de qualitat en masses d’aigua superficials.
Els projectes aprovats al CWP suposen un pressupost total de més de 2 milions d’euros que corresponen a un ajut total d’1,5 milions. A més, en total, hi participaran 26 empreses associades, de les quals 21 són PIMES. L’any passat el CWP ja va gestionar 8 projectes en aquesta mateixa convocatòria, fet que confirma la importància de la transformació digital pel sector de l’aigua, consolidant la digitalització com una de les prioritats en l’estratègia del CWP.
Pel que fa al total de pressupost concedit als més de 110 clústers d’Espanya, el Catalan Water Partnership ha aconseguit pràcticament un 4% del total del pressupost assignat a Espanya i un 12,2% del total de Catalunya.

Posted by: General 14 nov. 2023 : 0

Els residus plàstics tenen la capacitat d’absorbir contaminants orgànics de l’aigua

Els recent estudis, realitzats gairebé simultàniament a banda i banda de l’Atlàntic, demostren la fragilitat dels cossos d’aigua davant del doble enverinament ocasionat pels plàstics i els fàrmacs. Els científics, col·laboradors de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO-CSIC), l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, i la Universidade da Coruña, estan alarmats per la situació. Els contaminants inclouen filtres solars, additius plàstics, mescles sintètiques, productes de cura personal i pesticides.

L’equip científic va detectar 63 contaminants orgànics als mostrejos realitzats al Mar Menor i al delta de l’Ebre, destacant els disruptors endocrins presents en cremes solars, els quals podrien afectar negativament els organismes aquàtics. La investigació també va revelar que els residus plàstics tenen la capacitat d’absorbir contaminants orgànics de l’aigua i alliberar els seus propis components, exacerbant el problema de la contaminació.

D’altra banda, un estudi ha mostrat una lleugera millora en la reducció de fàrmacs a l’aigua, especialment en zones on es millora la depuració d’aigües residuals. No obstant això, investigacions a Wisconsin, col·laborant amb institucions nord-americanes, han revelat la presència generalitzada de substàncies químiques nocives, com les PFAS, en aigües subterrànies. Aquestes substàncies, conegudes com a “químics eterns”, tenen efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient i poden ser difícils de detectar.

En conjunt, els resultats d’aquests estudis posen en relleu la necessitat urgent d’actuar per protegir les aigües i evitar-ne l’enverinament progressiu.

Posted by: General 26 oct. 2023 : 0

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) ha presentat aquest dijous dia 26 d’octubre 2023 el nou prototip de tractament del projecte europeu RECYCLing waste water from a small and medium sized laundries with advanced Oxidation process (LIFE RECYCLO). L’objectiu principal d’aquest projecte, en el qual l’equip de recerca d’ICRA-CERCA està treballant des de 2021, és la reutilització de les aigües de bugaderia en el propi sistema, mitjançant un tractament d’aigua integrat que permet la seva recirculació, amb el conseqüent estalvi en el consum d’aigua.

El prototip de tractament d’aigües grises del projecte LIFE RECYCLO permetrà estalviar entre un 50 i un 80% d’aigua.

En aquest sentit, la nova solució tecnològica presentada està basada en una oxidació avançada que permet millorar la qualitat de l’aigua que pot degradar més del 90% dels contaminants emergents presents a l’aigua.

Durant l’esdeveniment, no només s’han presentat detalls del projecte, així com els primers resultats de la implementació del prototip, sinó que els assistents han tingut també l’oportunitat de visitar la bugaderia de la Fundació Mas Xirgu (GRUPFRN), on s’ha instal·lat el sistema.

LIFE RECYCLO està coordinat per TREEWATER SAS (França), juntament amb cinc socis més de França, Luxemburg i Espanya, entre ells ICRA-CERCA (Sara Rodríguez-Mozaz, Gianluigi Buttiglieri, Sara Insa, Diana Álvarez i Marta Turull), amb un pressupost total del projecte d’1,48 M€.

El nou prototip de LIFE RECYCLO

El projecte LIFE RECYCLO proposa tractar aigües grises eliminant també microcontaminants químics de manera que l’aigua resultant sigui reutilitzable a les mateixes bugaderies. La tècnica de tractament es basa en un sistema d’oxidació avançat que utilitza peròxid d’hidrogen i llum ultraviolada.

La llum ultraviolada transforma el peròxid d’hidrogen en radicals hidroxils altament reactius, que reaccionen i degraden els contaminants químics. A més, els raigs UV desinfecten l’aigua.

Un altre avantatge d’aquest procés és que produeix pocs residus de tractament i degrada directament els contaminants orgànics, a diferència d’altres tecnologies que només els separen o concentren.

L’objectiu de la solució de RECYCLO és estalviar entre un 50 i un 80% d’aigua, però també eliminar el 90% dels contaminants que s’alliberen de la roba durant el rentat. Després d’un exitós experiment inicial a les instal·lacions de l’empresa TREEWATER a França, aquest sistema patentat segueix el seu procés de desenvolupament i s’ha implantat a la bugaderia del Grup Fundació Ramon Noguera a Espanya (Girona).

Jornada de visibilització de projectes relacionats amb la gestió de l’aigua

La jornada ha servit també per donar visibilitat a altres projectes LIFE relacionats amb la gestió de l’aigua, com el cas de LIFE WAT’SAVEREUSE i LIFE BIODAPH2O. Aquests han pogut exposar els seus pòsters presentant els seus propis projectes.

La presentació ha comptat amb la participació del projecte TREEWATER (empresa francesa de tecnologia de tractament d’aigua), la fundació Mas Xirgu (GRUPFRN) i Pop’Sciences de la Universitat de Lió.

Posted by: General 12 juny 2023 : 0 Tags: ,

El context actual de crisi climàtica i ambiental fa més necessari que mai tractar les dejeccions ramaderes amb processos sostenibles que permetin obtenir un fertilitzant orgànic de qualitat. D’una banda, malgrat les millores aconseguides els darrers anys, a Catalunya encara hi ha zones amb una elevada producció de purins amb una gestió complexa. D’altra banda, el sector agrícola català necessita fertilitzar-lo amb productes de proximitat, sostenibles i adequats a les necessitats dels cultius. Aquest doble vessant va ser el punt de partida del projecte K-EcoFertilizer (2020-2022), en el marc del qual Emma Company va desenvolupar el seu treball final del Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos Hídrics de la UdG.

Emma Company Masó ha obtingut el premi de la Càtedra Facsa d’innovació al cicle integral de l’aigua de la Universitat Jaume I

El principal objectiu del treball final de màster va ser recuperar fòsfor, potassi i magnesi a partir de la fracció líquida dels purins prèviament tractada amb un procés biològic de nitrificació-desnitrificació (NDN), que actualment està instal·lat a algunes granges catalanes. El fòsfor, el potassi i el magnesi són nutrients essencials per al creixement de les plantes. Els experiments realitzats a escala de laboratori van demostrar que, sense afegir fonts externes de magnesi o fòsfor, la ràtio de recuperació de potassi era molt baixa, menor al 6%. En canvi, amb l’addició d’òxid de magnesi i fosfat sòdic es va poder recuperar fins a un 48% del potassi i obtenir un mineral similar a la k-estruvita (fosfat de potassi i magnesi, MgKPO4·6H2O), un compost que es pot utilitzar com a biofertilitzant.

Un cop aconseguit aquest objectiu, la investigadora va explorar la possibilitat d’obtenir magnesi i fòsfor de la fracció sòlida derivada del tractament (llot). Per fer-ho, es van aplicar dues estratègies de solubilització diferents: 1) l’addició d’un agent quelant del calci (EDTA) i 2) l’acidificació amb processos químics o biològics seguida de l’adsorció dels fosfats amb partícules magnètiques. Aquest plantejament innovador obre camins nous per utilitzar els recursos de magnesi i fòsfor de la mateixa granja, i impulsa encara més l’economia circular en la recuperació simultània de nutrients dels purins. D’aquesta manera, a més de contribuir a la protecció de la qualitat de les aigües i del sòl, es redueix la dependència d’uns recursos minerals finits i que procedeixen majoritàriament de països de fora de la Unió Europea.

El treball, dirigit pels doctors Albert Magrí i Jesús Colprim del grup de recerca Lequia, constitueix un nou impuls a la carrera científica d’Emma Company, que actualment realitza la seva tesi doctoral també en el camp de la recuperació de recursos de les aigües residuals. La investigació va incloure l’aplicació de diferents disciplines científiques, com ara l’enginyeria química i de procés, i tècniques de caracterització, com la difracció de raigs X o la cromatografia iònica. Un altre aspecte clau va ser la col·laboració amb la resta d’entitats participants al projecte K-EcoFertilizer (Granges Terragrisa, la cooperativa agropecuària de Sant Martí de Tous, IRTA Mas Badia i Depurtech), amb transferència entre el sector públic i privat, i entre el sector agrari i el de tractament d’aigües. Els resultats s’han publicat a la prestigiosa revista Science of the Total Environment.

Aquesta col·laboració ha permès a l’ACA entendre millor les causes de la contaminació

El nou cas d’èxit de la plataforma CERCA Ginys ens porta a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i a lInstitut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de la planificació i la gestió de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua. L’ACA té el repte de garantir l’ús sostenible dels recursos hídrics al país i de gestionar aquest bé comú en un marc especialment complex actualment.

Per identificar determinats compostos químics, l’ACA col·labora amb l’ICRA, que ofereix un servei integral en matèria d’anàlisi de contaminants en aigües, sobretot a través dels Serveis Científics i Tècnics i, en concret, de la Unitat d’Espectrometria de Masses.

Aquesta col·laboració ha permès a l’ACA entendre millor les causes de la contaminació, arribar a nivells de detecció que fins ara no podien assolir i aplicar mesures de control per solucionar el problema i oferir una millor gestió de l’aigua. A més, la col·laboració amb un centre de recerca com l’ICRA els ha permès accedir a informació avantguardista i de molt valor.

Sobre CERCAGINYS

CERCAGINYS és la plataforma d’accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA. El web, que justament s’ha fet públic aquest setembre, recull 198 plataformes classificades per categories i per acreditacions de qualitat.

La iniciativa vol optimitzar l’accés a aquestes instal·lacions per a tota la comunitat científica i tecnològica, i, molt especialment, vol evidenciar la possibilitat que el sector privat empresarial i industrial també en faci ús, i accedeixi, així mateix, als serveis de personal tècnic altament qualificat.

La proposta forma part d’un projecte més ampli, vinculat al Pla d’acció d’infraestructures finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la I-CERCA. L’acord amb el Ministeri reconeix l’existència d’un sistema de centres a Catalunya i obre la porta a la futura creació d’una infraestructura cietíficotècnica singular (ICTS) virtual.

A més del portal, el projecte desenvolupa un protocol de funcionament que inclou tarifes CERCA, destina bona part del pressupost a la reparació i el manteniment d’equipaments i ofereix formació específica en gestió de qualitat, acreditacions, gestió de dades obertes i OpenData.

Posted by: General 25 abr. 2023 : 0 Tags: ,

Els projectes busquen maximitzar la disponibilitat de les masses d’aigua superficials i subterrànies

En l’actual context de sequera, maximitzar la disponibilitat de les masses d’aigua superficials i subterrànies, tant en qualitat com en quantitat, és una responsabilitat, a més de ser un objectiu estratègic a mitjà i llarg termini. Per això, el Catalan Water Partnership, en línia amb les seves línies d’activitat relacionades amb els eixos de suport al canvi estratègic, a l’impuls d’activitats d’R+D i al foment de la digitalització, actualment lidera dos projectes alineats amb aquests eixos per donar resposta a les noves necessitats que, encara que són generades per la situació de sequera actual, es preveu que siguin cada vegada més recurrents en el futur. Es tracta dels projectes SmartLand i SatWater, tots dos finançats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Mincotur) a través de fons Next Generation en el marc del PRTR en la segona convocatòria del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de 2022.

 

El projecte SmartLand té com a objectiu aportar solucions a la problemàtica de la gestió òptima i la bona governança de l’ús de l’aigua entre els diferents usuaris a conques fluvials. L’objectiu principal és l’obtenció d’una eina de gestió i interpretació de dades que permeti obtenir informació útil a partir de dades d’origen divers (explotació agrícola, consums industrials, dades meteorològiques, indicadors ecològics o informació hidrogeològica). La utilització d’aquesta eina permetrà optimitzar la presa de decisions per tal de fer una distribució adequada dels drets d’ús de l’aigua i assegurar la preservació del recurs per al futur.

El projecte SatWater busca explotar el coneixement generat per les imatges de satèl·lits per desenvolupar una eina innovadora que permeti incrementar el coneixement sobre la qualitat de les masses d’aigua, per preveure el seu comportament i paràmetres indicadors de l’estat d’aquesta. El projecte combina models avançats de tractament d’imatges per satèl·lit, dades de qualitat i dades meteorològiques i la interpretació de les diferents tipologies de dades mitjançant algoritmes, per permetre un control predictiu per a tot el sistema d’abastament d’aigua potable, des de la gestió a la captació, el tractament o la xarxa de distribució.

SatWater i SmartLand són només dos exemples de com les tecnologies i eines digitals poden ser aplicades per donar resposta als reptes de l’escassetat d’aigua. L’aposta contínua per l’R+D ha de servir per garantir la disponibilitat de noves solucions per donar respostes concretes i innovadores als persistents i creixents.

Posted by: General 17 abr. 2023 : 0 Tags: , ,

El director de l’Institut Català d’Investigació de l’Aigua (ICRA-CERCA), Damià Barceló, ha estat guardonat amb el premi europeu DAC-EuCheMS per la seva trajectòria científica i docent.

Es tracta d’una distinció atorgada per la Divisió de Química Analítica de la Societat Europea de Química (DAC-EuChemS), que reuneix més de 40 societats químiques europees, a persones que hagin demostrat èxits significatius i sostenibles en investigació o educació en Química Analítica al llarg de la seva carrera, com és el cas de Barceló.

La candidatura del director de l’ICRA-CERCA va ser proposada per la Societat Catalana de Química (SCQ) de l’Institut d’Estudis Catalans, que és membre d’EuChemS.

El jurat, compost per químics analítics europeus de reconegut prestigi, ha atorgat per unanimitat aquest premi honorífic al director de l’ICRA-CERCA. El guardó serà entregat durant la Conferència Europea de Química Analítica Euroanalysis 2023, que tindrà lloc a Ginebra (Suïssa) del 26 al 31 d’agost.

L’acceptació del premi comporta també impartir la conferència inaugural del congrés en la qual Barceló parlarà sobre “Microplàstics en el medi aquàtic: protocols analítics ecològics, vectors de productes farmacèutics i risc per a la biota”.

Sobre Damià Barceló Culleres

Damià Barcelò

El director del ICRA-CERCA, Damià Barceló

Damià Barceló Culleres és el director de l’Institut Català d’Investigació de l’Aigua (ICRA-CERCA), des de la seva inauguració el 2010, i membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), des de l’any 1999.

La seva trajectòria investigadora s’ha centrat en l’àmbit de la qualitat de l’aigua, especialment en el desenvolupament de mètodes per controlar la contaminació orgànica causada pels anomenats contaminants emergents (plaguicides polars, tensioactius, detergents, disruptors endocrins i productes farmacèutics) en residus i aigua natural, així com en les investigacions associades als microplàstics i biomarcadors d’exposició. Des de setembre de 2017 ha supervisat 65 tesis doctorals i ha impartit cursos de formació curta i continuada a universitats d’Espanya, Corea del Sud, Brasil, Grècia, Aràbia Saudita, entre d’altres, i ha participat en les conferències internacionals PITTCON, SETAC i ExTech.

Des del 2010 figura a la llista de científics més citats (ISI Highly Cited) per nombre i qualitat excepcional de les seves publicacions, amb un índex Hirsch de 176 i un nombre total de citacions superior a 137.000 i més de 1600 publicacions (font Google Scholar, abril de 2023). A més, el 2023, Research.com l’ha classificat com el 3r científic mediambiental i el 23è químic del món.

Sobre la Societat Europea de Química (EuChemS)

EuChemS, la Societat Europea de Química, és una organització paraigua que representa les Societats Químiques nacionals i altres organitzacions relacionades amb la química a Europa. EuChemS té com a objectiu fomentar una plataforma de discussió científica i proporcionar una veu europea única i imparcial sobre qüestions polítiques clau en la química i camps relacionats. La Societat Catalana de Química és membre de ple dret d’EuChemS i té representants a les diferents divisions.

Sobre ICRA-CERCA

L’Institut Català d’Investigació de l’Aigua (ICRA-CERCA) és un centre multidisciplinari que estudia el cicle integral de l’aigua en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua i tecnologies de tractament i avaluació. A més, es dedica a la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

L’Institut va ser creat el 26 d’octubre de 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). La seva seu, ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG), es va inaugurar el 7 d’octubre de 2009.

ICRA-CERCA és un centre adscrit a la UdG i compta amb el suport dels seus patrons: el Departament d’Investigació i Universitats, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

Posted by: General 14 març 2023 : 0 Tags: , , , ,

Un dels objectius principals del Bàsquet Girona des de la seva creació és la reducció de la petjada mediambiental en totes les àrees del club. Per aconseguir-ho l’equip de bàsquet i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) han signat un acord de col·laboració que permetrà potenciar l’àrea de sostenibilitat del Bàsquet Girona. En aquest sentit, ambdues institucions tenen propòsits complementaris en àrees d’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Aquesta tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu R3water permet tenir un control de la despesa energètica de les instal·lacions

Per formalitzar l’acord, la directiva del Bàsquet Girona i els jugadors del primer equip, Jaume Sorolla i Pato Garino, han visitat avui l’Edifici H2O de l’ICRA-CERCA, ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona,  Durant la trobada han estat acompanyats per la direcció i l’equip d’investigadors d’ICRA-CERCA, han pogut conèixer de primera mà la recerca que es fa a l’Institut i han visitat alguns dels seus laboratoris, com els canals de rius artificials o la planta pilot hidropònic pel creixement de cultius.

L’ICRA-CERCA ha començat a estudiar el consum d’aigua del pavelló de Fontajau. El treball de recerca inclou la realització d’un inventari, el control i diagnosis de l’aigua que gasta l’equipament, així com les possibilitats de millora. A més l’Institut implementarà la seva eina, Innowat, una tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu R3water, que permet tenir un control de la despesa energètica de les instal·lacions i que ja ha aplicat en estacions depuradores d’aigües residuals i en diversos equipaments municipals, per reduir-ne els costos.

Per a Oriol Gutiérrez, investigador de l’àrea de Tecnologies i Avaluació de l’ICRA-CERCA i promotor de conveni,: “Es tractava de generar sinèrgies entre agents locals que compartim un interès comú per al consum responsable dels recursos i el compromís amb la sostenibilitat.”

Stefi Batlle, cap de comunicació i marketing del Bàsquet Girona, ha comentat que “la suma d’ICRA-CERCA al projecte del club és un impuls molt important per tal d’assolir els nivells òptims de sostenibilitat, un dels aspectes en els quals treballa el club des dels seus inicis.”

SOBRE ICRA-CERCA

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua és un centre multidisciplinari que estudia el cicle integral de l’aigua en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua i tecnologies de tractament i d’avaluació. Així com la transferència d’aquest coneixement a la societat i al teixit empresarial i industrial.

L’Institut va ser creat el 26 d’octubre de 2006, pel govern de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). I la seva seu, ubicada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, es va inaugurar el 7 d’octubre de 2009.

L’ICRA-CERCA és un centre adscrit a la UdG i compta amb l’impuls dels seus patrons: el Departament de Recerca i Universitats, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG).

El projecte “atmosphAIr” cerca predir i mitigar les emissions, tant de gasos odorífers com de gasos amb efecte d’hivernacle, en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals.
La investigació té una durada de 10 mesos i juntament amb el Grup DAM hi participa un consorci integrat per la Catalan Water Partnership, ACSA, Obres i Infraestructures, SAU (Grup Sorigué), BGEO OPEN GIS S.L., AERIS Tecnologies Ambientals S.L. i SPIN S.A.
L’aposta per noves tecnologies permet al Grup DAM adaptar-se a les necessitats contínues del sector de l’aigua. Sota aquesta premissa, Lidia Saúco i Lara Terrén, des del departament de Qualitat de l’Aire i en col·laboració amb el departament d’Innovació, desenvolupen el projecte “atmosphAIr” per avançar cap a la neutralitat climàtica a l’EDAR mitjançant eines d’intel·ligència artificial i Machine Learning.

Representació gràfica dels objectius del projecte

La investigació, coordinada per la Catalan Water Partnership (CWP), cerca predir i mitigar les emissions tant de gasos odorífers com de gasos d’efecte hivernacle en xarxes de sanejament i plantes depuradores d’aigües residuals.
“Les males olors produïdes per les EDAR s’han erigit en una preocupació creixent a les ciutats i localitats que allotgen aquestes instal·lacions, sent considerades pels ciutadans la principal causa de la percepció de la contaminació, juntament amb la pols i el soroll”, assenyalen des de DAM.
Aquest projecte se suma a l’aposta del Grup DAM per dur a terme investigacions enfocades a millorar la sostenibilitat ambiental a les plantes de tractament d’aigües residuals, mitjançant noves línies de recerca sobre el paper de les EDAR a l’auge de nous vectors energètics com és el cas de l’hidrogen verd, biogàs o biohidrogen.
Concretament, a l’estudi estan implicats tècnics de DAM pertanyents als departaments de Qualitat de l’Aire, R+D+I, Simulació i Transformació Digital i personal de l’EDAR de Torredembara. A més, també hi participa un consorci integrat per la mateixa CWP, ACSA, Obres i Infraestructures, SAU (Grup Sorigué), BGEO OPEN GIS S.L, AERIS Tecnologies Ambientals S.L. i SPIN S.A.
La importància d’actuar a les instal·lacions de depuració d’aigües L’estudi parteix de la realitat que les plantes de tractament d’aigües residuals són una font antropogènica considerable d’emissions de gasos odorífers, com ara els compostos orgànics volàtils (COVs), el sulfur d’hidrogen (H2S) i l’amoníac (NH3), així com de gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), metà (CH4) i òxid nitrós (N2O).
Per tant, la predicció d’emissió i l’optimització posterior dels processos implicats en la generació d’aquests gasos, mitjançant l’ús de les noves tecnologies de digitalització, pot suposar un salt de qualitat per solucionar aquest problema històric.
El N2O pot representar fins a un 80% de l’empremta de carboni d’una EDAR, per la qual cosa el projecte se centrarà principalment en la predicció i la minimització d’aquest gas amb eines d’intel·ligència artificial. Addicionalment, cal també predir i optimitzar els processos implicats en la gestió de gasos odorífers, el consum energètic dels quals pot arribar a suposar en plantes de grans dimensions, fins a un 15-20% del consum d’una EDAR”, expliquen els participants al projecte .
Les tecnologies que es desenvolupin al projecte es testejaran a l’EDAR de Torredembarra (Tarragona), dissenyada per a una població de 92.000 habitants equivalents i que gestiona el Grup DAM al costat de Sorigué
“La investigació representarà un impacte positiu, tant en l’àmbit econòmic com mediambiental, en facilitar la implementació de tecnologies digitals per a la promoció de l’eficiència i competitivitat al sector de l’aigua”, destaquen des de l’empresa valenciana.
Finalment, cal recordar que AtmosphAIr (AEI-010500-2022B-8) ha estat cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) a la segona convocatòria d’AEIs del 2022 en el marc dels ajuts Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty